Htm_tongquan_img

Tư vấn, triển khai Hạ tầng CNTT

Ngày nay, sự bùng nổ của Internet và các ứng dụng trên Internet đã làm thay đổi mô hình, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp. Việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử, thông qua internet đã ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí, vai trò và phương thức hoạt động của các bên liên quan thuộc chuỗi hoạt động của doanh nghiệp (bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…). Các giao dịch điện tử ngày càng có số lượng lớn hơn, đòi hỏi tốc độ nhanh hơn, chính xác và an toàn hơn. Do đó mô hình CNTT của doanh nghiệp cũng phải thay đổi, cần phải có các sản phẩm, giải pháp giúp hệ thống CNTT hoạt động nhanh hơn, các dịch vụ, ứng dụng phục vụ doanh nghiệp, khách hàng vận hành ổn định hơn, tăng cường sự linh hoạt và an ninh bảo mật với chi phí đầu tư hợp lý nhất.

Để giải quyết được bài toán đó, việc xây dựng một hệ thống mạng với kiến trúc tiên tiến, có khả năng kết nối tất cả các thành phần trong hệ thống CNTT với tốc độ cao, tạo nền tảng đồng nhất cho tất cả các ứng dụng, giao dịch nội bộ cũng như bên ngoài là điều tiên quyết.

Xu hướng công nghệ hiện nay là từ bỏ dần những nền tảng kém linh hoạt và chuyển sang các môi trường linh hoạt, tích hợp, ảo hóa và được chia sẻ. Do đó việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp ngày nay không chỉ đơn thuần sử dụng công nghệ routing, switching như trước đây mà đòi hỏi rất nhiều thành phần được tích hợp trên một nền tảng tiêu chuẩn, theo một “framework” thống nhất.
 
Dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản của Cisco cùng với khả năng tích hợp các sản phẩm, giải pháp của các hãng HP, IBM, Juniper… UDICTech có khả năng cung cấp giải pháp hạ tầng mạng tổng thể với nhiều nhóm giải pháp phù hợp từng nhu cầu của các doanh nghiệp.
 
Screenshot_2
Hạ tầng mạng Cisco Service-Oriented
Nhóm giải pháp theo chuyên ngành:
Mỗi doanh nghiệp có mô hình hoạt động, cách ra quyết định và có những đặc thù riêng theo ngành. UDICTech cung cấp những nhóm giải pháp theo ngành để phát huy hiệu quả các khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp.
  • Giải pháp mạng cho các tổ chức tài chính, ngân hàng
  • Giải pháp mạng cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất
  • Giải pháp mạng cho các tổ chức sự nghiệp, nhà nước
  • Giải pháp mạng cho các trường đại học và viện nghiên cứu
  • Giải pháp mạng cho nhà cung cấp dịch vụ
  • Giải pháp mạng cho khu đô thị
 
UDICTech áp dụng các các công nghệ mới nhất của các hãng đứng đầu thị trường làm nền tảng để xây dựng giải pháp mạng:
  • Cisco Service-Oriented Architecture (SOA): giúp cho doanh nghiệp định hướng sự phát triển, mở rộng có mục đích đối với các hệ thống mạng, hướng tới môi trường mạng thông tin thông minh (Intelligent information network) giúp cho việc tăng nhanh các khả năng hỗ trợ ứng dụng, dịch vụ, mở rộng tiến trình kinh doanh, nâng cao lợi nhuận.
 
Kiến trúc SOA gồm có 3 lớp:
  • Lớp cơ sở hạ tầng mạng (networked infrasstructure layer): là lớp mạng liên kết các khối chức năng theo kiến trúc phân tầng, có trật tự.
  • Lớp dịch vụ tương tác (Interactive services layer): gồm các chức năng cho phép nhiều ứng dụng có thể sử dụng trên mạng.
  • Lớp ứng dụng (Application layer): Bao gồm các loại ứng dụng cộng tác và nghiệp vụ. Các ứng dụng này kết hợp với các dịch vụ tương tác cung cấp ở lớp dưới sẽ giúp triển khai ứng dụng/ dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả.

Cisco Data Center 3.0: Data Center (DC) được xây dựng trên hạ tầng hướng dịch vụ, lấy mạng làm nền tảng. Bộ phận phụ trách IT trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức sẽ nhìn nhận các DC như những thành phần chức năng riêng, bao gồm nhiều vùng tài nguyên như ứng dụng, server, mạng, lưu trữ… được ảo hóa, phân tách, hợp nhất và được chia sẻ.